പൂമുഖം LITERATUREകവിത കാല്പനികതയിൽ മറയുമ്പോൾ

കാല്പനികതയിൽ മറയുമ്പോൾ

വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ
സ്വതന്ത്രയാകുന്ന പെൺകുട്ടി
നക്ഷത്രമൈതാനത്ത് നിത്യവും
നൃത്തം ചെയ്യുന്നു
നിഴലുകൾ നീന്തുന്ന
കുളത്തിലേക്കെത്തി നോക്കുന്നു
മയങ്ങുന്ന പകലിനും
തെളിയുന്ന ഇരുട്ടിനുമിടയിൽ
നിശ്ചലവസന്തം പോലുറയുന്നു

പകിട്ടേറെയുള്ളൊരന്തിച്ചോപ്പിൽ
തണൽമഴ നനയുന്ന
പൂച്ചയുറക്കങ്ങൾ
ഒരു വാക്കിനെ തിരഞ്ഞെത്തിയ
വിഷാദങ്ങളുടെ കവിത
പകർന്നെടുപ്പിന്റെ വിക്ഷോഭത്തിൽ
കിതയ്ക്കുന്ന ചുംബനങ്ങൾ
പ്രേരണകളുടെ ഗ്രാമവഴികളിൽ
മേഘനീർ തോർച്ചകൾ

വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ
സ്വതന്ത്രയാകുന്ന പെൺകുട്ടി,
വരപോലൊരു നദിയ്ക്കരികിൽ
സമുദ്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നു
ആഴങ്ങളിലെ കൊട്ടാരങ്ങളിൽ
നാഗരഹസ്യം പൂഴ്ത്തിവെയ്ക്കുന്നു
മുറിവേറ്റവനെ പ്രണയിക്കുന്നു
നഗരത്തെ വെട്ടിച്ചുരുക്കി
കാടുകൾ തീർക്കുന്നു
അതിലോലമായ ഇടനേരങ്ങളിൽ
നെല്ലിക്കകൾ പെറുക്കുന്നു
ഇലഞ്ഞിപ്പൂക്കൾ മണക്കുന്നു
മിന്നാമിന്നികളെ പിന്തുടരുന്നു

ജനാലകൾ തടുത്ത് വെയ്ക്കുന്ന
ചങ്ങാതിക്കാറ്റുകൾ
ശിശിരം കവർന്നൊരു കാമുകനെപ്പോലെ
നിലാവിളക്കുകളെ കല്ലെറിയുന്നു
ഇലകൾ പൂവുകളുമായിച്ചേർന്ന്
ആകാശത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നു
മഴപോലൊരു പെൺകുട്ടി
രതിമേഘങ്ങളിലൊളിയ്ക്കുന്നു
ഭൂമിയിൽ നിന്നും
വസന്തം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു

പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ : വിൽസൺ ശാരദ ആനന്ദ്

Comments
Print Friendly, PDF & Email

You may also like