പൂമുഖം LITERATURE സമ്മർദ്ദ ലാവണം

സമ്മർദ്ദ ലാവണം

 

പാതിരാത്രി കഴിഞ്ഞ്
ആംബുലൻസ് വന്നപ്പോഴാണ്
ഞാനറിഞ്ഞത് മാനേജർ സാറിന്
ഹൃദയാഘാതം വന്നെന്ന്
ആശുപത്രിയിലെത്തും മുമ്പേ
എല്ലാം കഴിഞ്ഞെന്നും
രാവിലേയെഴുന്നെറ്റപ്പോൾ
പറയുന്നത് കേട്ടൂ

മിനിഞ്ഞാന്ന്
ചൂട് കൂടിയൊരു ഉച്ചയിൽ
വണ്ടിയോടിച്ച് ഓഫീസിലെത്തുമ്പോൾ
ഡ്രൈവർ ഹർജിത്തിന്
നെഞ്ചുവേദന വന്നു
അന്നും വന്നു
ദീർഘ ശ്വാസം വലിച്ചൊരു
ആംബുലൻസ്

ജോലി സമ്മർദ്ദങ്ങളിലെ
ഉപ്പുരസത്തെ
കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ച്
ഇന്നലെയും ക്ലാസ്സെടുത്തിരുന്നു
ലളിതമായ പ്രക്രിയകളാണെങ്കിലും
അതിനെല്ലാം സങ്കീർണ്ണതകളുടെ
വളവുകൾ വരുന്നതെങ്ങനെ?

നടക്കാൻ പറയുമ്പോൾ
പാദങ്ങളുടെ കൂടെ
വിഷാദവും നടന്നുവരുന്നു
ചിരിയ്ക്കാൻ പറയുമ്പോൾ
സന്തോഷത്തിന്റെ കണികകളൊന്നും
കൂട്ടുവന്നതേയില്ല
ദീർഘ ശ്വാസമെടുക്കാൻ
പറഞ്ഞപ്പോൾ ,ഇടയ്ക്ക്
ശ്വാസംമുട്ടലനുഭവപ്പെടുന്നു.

നമുക്കീ പ്രഷർ കുക്കറിൽ
വെന്തുകൊണ്ടിരിയ്ക്കാം
അത്രപ്പെട്ടെന്നൊന്നും
പൊട്ടിത്തെറിയ്ക്കില്ലായിരിയ്ക്കാം
സാങ്കേതിക വിദ്യ വളരുന്നതുകൊണ്ട്
സുരക്ഷാ നടപടികൾ
വേണ്ടുവോളമുണ്ട് .
സമ്മർദ്ദമാപിനി കൂടെക്കരുതുക.

അഥവാ നെഞ്ചുവേദന വന്നാൽ
അടക്കിപ്പിടിച്ച് കിടക്കരുത്
വേദനിയ്ക്കുന്നെന്ന്
ആരോടെങ്കിലും പറയണം
അല്ലെങ്കിലീ തണുത്ത നിലത്ത്
കിടന്നാൽ ആരും കണ്ടെന്നുവരില്ല

Comments
Print Friendly, PDF & Email

You may also like