പൂമുഖം LITERATUREകവിത നിഴൽ

ആഴമേറിയൊരു വാക്കാണ് നീ
ഓട്ടോഗ്രാഫിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
അർത്ഥവും മധുരവുമുള്ള തണുപ്പ്

പൂക്കളിൽ ഗുൽമോഹർ ആണു നീ
സ്നേഹത്താൽ തുടുക്കുന്ന
താപത്താൽ ജ്വലിക്കുന്ന
ചുവപ്പിന്റെ വകഭേദം

യാമങ്ങളിൽ പാതിരാത്രിയും
വെളിച്ചത്തിൽ വെണ്ണിലാവും
നീയല്ലാതെ മറ്റാര്..?

ചേർന്നിരിക്കാമെന്ന വാഗ്ദാനവും
അകന്നു പോകുന്ന കാലൊച്ചകളും
നാണയത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിൽ
കാലം കൊത്തി വെച്ച അടയാളം

തമ്മിൽ പറയാതെ പോയ
വാക്കുകൾ ഇടനാഴിയിൽ
എവിടെയോ വിങ്ങുന്ന നിഴലായ്‌
നിന്നെ കാത്തു നിൽപ്പുണ്ട്

കവർ : വിത്സൺ ശാരദാ ആനന്ദ്

Comments
Print Friendly, PDF & Email

You may also like