പൂമുഖം CINEMA കലാഭവന്‍ മണിക്ക് ആദരാഞ്ജലികള്‍ അര്‍പ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രമുഖരുടെ പ്രതികരണങ്ങള്‍

കലാഭവന്‍ മണിക്ക് ആദരാഞ്ജലികള്‍ അര്‍പ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രമുഖരുടെ പ്രതികരണങ്ങള്‍

ഇന്നലെ അന്തരിച്ച കലാഭവന്‍ മണിയ്ക്ക് അന്ത്യാഞ്ജലി അര്‍പ്പിച്ചുകൊണ്ട് സിനിമയിലെയും, രാഷ്ട്രീയത്തിലെയും, മാധ്യമങ്ങളിലെയും പ്രമുഖര്‍ ഫേസ്ബുക്കിലെഴുതിയ കുറിപ്പുകള്‍.

 

Comments
Print Friendly, PDF & Email

You may also like