കവിത

മഴയിലൂടെ…  ിലപ്പോള്‍... കാറ്റമ്മയുടെ കൈകളില്‍ തൂങ്ങിയാടി ഇളം പൈതലാകും മഴ. അല്ലെങ്കില്‍ ... കുറുമ്പു കാട്ടുന്ന അനിയനായി മഴ മുമ്പേയും പിറകെ വടിയെടുത്തോടുന്ന ചേച്ചിയായ് കാറ്റും. ചിലപ്പോള്‍ .... അച്ഛനാകും മഴ മുഖം കറുപ്പിച്ച്, ഉറക്കെപ്പറഞ്ഞ് പിന്നെ ശാന്തമായ തലോടലോടെ. അല്ലെങ്കില്‍ ... പറഞ്ഞാല്‍ കേള്‍ക്കാത്ത കുട്ടികളെ ശകാരിക്കുന്ന - മുത്തശ്ശിയെ പോലെ മഴ പിറുപിറുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ചിലപ്പോള്‍ ... വഴക്കിടുന്ന വീട്ടുകാരെപ്പോലെയാണ് മഴ മുട്ടിയും, മിന്നിയും കരഞ്ഞും, കലങ്ങിയും നിശബ്ദമാകും. അല്ലെങ്കില്‍ ... വെയിലിന്‍റെ കാമുകിയാകും മഴ ഒളിച്ചും, പതുങ്ങിയും ചിലയിടങ്ങളില്‍ ചിലനേരങ്ങളില്‍.
Print Friendly, PDF & Email