കവിത

കവിതകൾ  1  പുസ്തകങ്ങൾക്കകത്ത് അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നു തുറക്കുമ്പോൾ വായിക്കാനാകാത്ത ഇരുൾ പുസ്തകങ്ങൾക്കിടയിൽ ഷെൽഫിനകത്ത് തൊട്ടു നോക്കാം മണത്തറിയാം പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾക്കകത്തെ നറുമണമുള്ള ഇരുളല്ല പഴയ പുസ്തകങ്ങളിൽ, മഞ്ഞച്ച് അഴുകിയിരിക്കും... വായിക്കാനാകാത്ത അകത്തെ ഇരുളാണ് ഓരോ പുസ്തകത്തേയും നിശബ്ദമാക്കുന്നത് പുസ്തകപ്പുഴുക്കൾ വായിക്കുന്നത്. 2  ഒരു പുൽച്ചാടി എനിക്ക് മുമ്പേ മരിച്ചു പോയി എന്റെ മുറിയിൽ ജനൽപ്പടിയിൽ ഒരിടത്ത് അവിടം നഷ്ട്ടപ്പെടുന്നു പുൽച്ചാടിയുടെ മരണത്തോടെ ജനൽച്ചില്ല് വെളിച്ചം മരപ്പടി പുൽച്ചാടി ഞാനും മറന്നേക്കാം ആ ഇടം 3  ശരീരത്തിൽ തിണർത്ത മുറിപ്പാടിൽ തൊടുമ്പോൾ വിരലിനും വേദനക്കുമിടയിൽ ഒരു ജീവി കുടുങ്ങുന്നു. ഷർട്ടിനും ബനിയനുമടിയിൽ എന്നിൽ പറ്റിക്കിടക്കുന്നു ഉറങ്ങുമ്പോഴെല്ലാം ഓർമയിലുള്ള ആ ജീവി. ഉണങ്ങുന്ന മുറിപ്പാടിലൂടെ എന്നിൽ നിന്നും മായുന്നു രാത്രിയെ വകഞ്ഞു മാറ്റി എന്റെ മുറിയിൽ നിന്നും കടന്ന പോലെ.
Print Friendly, PDF & Email

About the author

ആദിൽ മഠത്തിൽ

മലപ്പുറം മമ്പാട് GHSS ൽ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥി. മാതൃഭൂമിയുൾപ്പെടെ ആനുകാലികങ്ങളിൽ കവിതകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാറുണ്ട്. ഈ വർഷത്തെ സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിൽ ഹയർ സെക്കന്ററി വിഭാഗം മലയാള ഉപന്യാസ രചനക്ക് 'എ' ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചു.