കവിത

സ്കൂൾഇലക്ട്രിക് ലൈനിലൊറ്റക്കമ്പിയിൽ ഇരിപ്പുറച്ചയൊരു തടിയൻ കുരുവിയതിന്റെ കൊക്കു തുറക്കുന്നു ഒരു തുമ്പി വന്നടുക്കുന്നു. അടഞ്ഞ കൊക്കിൽ മുറിഞ്ഞ തുമ്പി ഉടലിൻ ഭാരമില്ലാഞ്ഞാലിനി പറക്കുമോ അതോ മടിപിടിച്ചിരിക്കുമോ ? ഭാരത്തോടൊപ്പം നഷ്ട്ടപ്പെട്ട ഉടലില്ലാതെ തിരിച്ചു ചെന്നാൽ തുമ്പികളതിനെ തിരിച്ചറിയുമോ ? എങ്കിലുമെന്തിനാകാം ഉപേക്ഷിച്ചതാ വെയിൽചിറകുകൾ ? ആരാകാമാ തടിയൻ കുരുവി ? ഇലക്ട്രിക് ലൈനിലിരുന്ന് നഗരം കണ്ടാവാം കുരുവി ഈ വിദ്യ പഠിച്ചത്. കുട്ടികളാവാം തുമ്പിയെ വിനീതമായ കീഴ്പ്പെടൽ പഠിപ്പിച്ചത്.
Print Friendly, PDF & Email

About the author

ആദിൽ മഠത്തിൽ

മലപ്പുറം മമ്പാട് GHSS ൽ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥി. മാതൃഭൂമിയുൾപ്പെടെ ആനുകാലികങ്ങളിൽ കവിതകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാറുണ്ട്. ഈ വർഷത്തെ സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിൽ ഹയർ സെക്കന്ററി വിഭാഗം മലയാള ഉപന്യാസ രചനക്ക് 'എ' ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചു.